LỢI ÍCH CHO BÉ HỌC TIẾNG ANH BẰNG HÌNH ẢNH

Thứ nhất lợi ích khi Học tiếng anh bằng hình ảnh Khi trên lớp giáo viên sẽ áp dụng hình ảnh học tiếng anh cho bé mới bắt đầu. Phụ huynh nên có thể áp dụng cách học hình ảnh học tiếng anh kích thích bằng mặt để bé cảm thấy thú vị. học hình ảnh qua tiếng anh, học tiếng anh qua hình ảnh theo chủ đề. Quan trọng nhất khi dạy tiếng Anh cho trẻ đó là lựa chọn đúng chủ đề cũng như hình ảnh dạy trẻ phải dễ nhìn, dễ nhận ra.

Thứ hai Trẻ con tập nói vào hình ảnh mẹo học tiếng anh qua hình ảnh. Luyện tập thường xuyên qua hình ảnh hàng ngày sẽ tạo sự tự tin cho bé và vốn từ vựng: dưới đây là từ vựng về các chủ đề giúp bé học tiếng anh bằng hình ảnh

Học từ vựng tiếng anh qua hình ảnh theo chủ đề động từ

Học từ vựng tiếng anh qua hình ảnh theo chủ đề gia đình

Từ vựng về dụng cụ học tập

Học tiếng anh qua hình ảnh minh họa

HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH BẰNG HÌNH ẢNH DỤNG CỤ HỌC TẬP

Học về Tên các môn học bằng tiếng anh và những từ vựng về các chủ đề bằng tiếng Anh không chỉ giúp bé nhớ vốn từ vựng tiếng Anh mà còn giúp bé vận dụng vào cuộc sống sinh hoạt hàng ngày

Học theo từng từ đơn đến Học cụm từ tiếng anh bằng hình ảnh: giúp bé diễn đạt được những câu đơn giản, tích lũy được vốn từ vựng cơ bản về các chủ đề

Book /bʊk/:  Sách

Pen /pen/:  Viết

Pencil  /ˈpensl/: Bút chì

Crayon /ˈkreɪən/: Bút chì màu

Ruler /ˈruːlə(r)/: Thước kẻ

Paint /peɪnt/: Màu nước

Chair /tʃeə(r)/:  Ghế

Table /ˈteɪbl/: Cái bàn

Blackboard /ˈblækbɔːd/: Cái bảng đen.

Scissors /ˈsɪzəz/: cái kéo

Tên môn học bằng tiếng anh có phiên âm

History /ˈhɪstri/: lịch sử

Geography /dʒiˈɒɡrəfi/: địa lý

math /mæθ/ : toán

Astronomy /əˈstrɒnəmi/ : văn

Biology /baɪˈɒlədʒi/ : Sinh học

 Chemistry /ˈkemɪstri/ : Hóa học

 Computer science /kəmˌpjuːtə ˈsaɪəns/ : Tin học

HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH TIẾNG ANH QUA HÌNH ẢNH THEO CHỦ

Học tiếng anh qua hình ảnh theo chủ đề động từ

Động từ là chỉ hành động như ăn, uống, nói, đứng, ngồi. học tiếng anh qua động quen thuộc trong lúc sinh hoạt hàng ngày của bé những hành động được lặp đi lặp lại nhiều lần. Học tiếng anh qua hình ảnh theo chủ đề động từ giúp bé nhớ từ vựng những hoạt động hàng ngày của bé

Eat /iːt/: Ăn

Drink /drɪŋk/: Uống

Lying /ˈlaɪɪŋ/: Nằm

Smile /smaɪl/ : Mỉm cười

Look /lʊk/: Nhìn

Sit /sɪt/: Ngồi

Talk  /tɔk/: Nói chuyện

Love /lʌv/: Yêu

Want /wɒnt/: Muốn

Come /kʌm/: Đến

Like /laɪk/: Thích

 Give /ɡɪv/: Đưa

Open /ˈoʊpən/: Mở

Buy /baɪ/: Mua

Speak /spiːk/: Nói

Stop /stɑp/: Dừng lại

Send /sɛnd/: Gửi

Walk /wɔk/: Đi bộ

Talk  /tɔk/: Nói chuyện

Come here: Đến đây

HỌC TIẾNG ANH QUA HÌNH ẢNH MINH HỌA

Phụ huynh cho học từ vựng động từ qua hình ảnh. Phụ huynh sẽ đưa ra những hình ảnh minh họa mà bé yêu thích. Bé diễn tả những hành động bé thích trong hình. Học tiếng anh qua hình ảnh minh họa giúp bé có thể nói thành cụm từ hoặc thành câu dài một câu dài. Kỹ năng phân tích, đọc tài liệu, khả năng thuyết trình

3 ví dụ học tiếng anh qua hình ảnh minh họa

I like dog /dɔːɡ/: tôi thích chó

I like cat /kæt/: tôi thích mèo

I like music /ˈmjuːzɪk/ : Tôi thích âm nhạc

Học tiếng anh qua hình ảnh theo chủ đề gia đình

Grandmother /ˈɡrænmʌðər/: Bà

grandfather /ˈɡrænfɑːðər/: Ông

Grandparents /ˈɡrænperənt/: Ông Bà

Mother /ˈmʌðər/: mẹ, má

Father /ˈfɑːðər/: ba, cha, bố

Uncle /ˈʌŋkl/: cậu, chú, bác, dượng

 Aunt /ɑːnt/: cô, dì, thím, mợ,

Sister /ˈsɪstər/: chị gái, em gái

 Brother /ˈbrʌðər/: em trai, anh trai

BÉ HỌC TIẾNG ANH BẰNG HÌNH ẢNH

học tiếng anh bằng hình ảnh là một trong những cách học tiếng Anh thú vị cho trẻ em. Có rất nhiều những chủ đề học tiếng Anh qua hình ảnh, quan trọng nhất khi dạy tiếng Anh cho trẻ đó là lựa chọn đúng chủ đề cũng như hình ảnh dạy trẻ phải dễ nhìn, dễ nhận ra.

Khi trên lớp giáo viên sẽ áp dụng hình ảnh học tiếng anh cho bé mới bắt đầu. Phụ huynh nên có thể áp dụng cách học hình ảnh học tiếng anh kích thích bằng mặt để bé cảm thấy thú vị về học hình ảnh qua tiếng anh., học tiếng anh qua hình ảnh theo chủ đề. quan trọng nhất khi dạy tiếng Anh cho trẻ đó là lựa chọn đúng chủ đề cũng như hình ảnh dạy trẻ phải dễ nhìn, dễ nhận ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *