Tin tức & sự kiện

Yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển tiếng anh của bé

Khoảng khắc từ lúc bé sinh ra, và chính thức bắt đầu, đó là một cuộc đua, hầu hết ba mẹ đều vui mừng khi thấy bé làm được nhiều điều, Nếu biểu đồ phát triển của bé thể hiện rằng bé đã có sự…
Xem chi tiết

NGỮ PHÁP TIẾNG ANH – LÀM THẾ NÀO ĐỂ HOÀN THIỆN NGỮ PHÁP

Tại sao ngữ pháp tiếng anh lại quan trọng? Ngữ pháp tiếng anh là hệ thống tổ chức một ngôn ngữ. Các quy tắc ngữ pháp giống như các biển báo giao thông và quy tắc của đường. Các biển báo và luật lệ giao…
Xem chi tiết

Trẻ học tiếng anh đúng cách để không bị rối loạn ngôn ngữ

Các chuyên gia cảnh báo cha mẹ ép con học ngoại ngữ sai cách có thể ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của trẻ. Học tiếng Anh nói riêng và ngoại ngữ nói chung không đúng cách sẽ khiến trẻ nhiễu tri thức, nhiễu…
Xem chi tiết

Future Perfect Continuous – Thì Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn

Khẳng định Phủ định Nghi Vấn Câu hỏi Wh_Q S + shall/will + have been + V-ing + O S + shall/will + not + have been + V-ing + O Shall/will + S+ have been + V-ing + O? Wh_Q + S + been…
Xem chi tiết

Future Perfect – Thì Tương Lai Hoàn Thành

Khẳng định Phủ định Nghi vấn Câu hỏi Wh_Q S + shall/will + have/has + V3 + O S + shall/will + not + have/has + V3 + O Shall/Will + S + have/has + V3 + O? Wh_Q + shall/will + have/has + S + V3…
Xem chi tiết

Future Continuous – Thì Tương Lai Tiếp Diễn

Khẳng định Phủ định Nghi vấn Câu hỏi Wh_Q S + shall/will + be + V_ing+ O S + shall/will + NOT+ be + V_ing+ O Shall/will +S+ be + V_ing+ O? Wh_Q + shall/will + be + S + V-ing? Dấu hiệu nhận biết…
Xem chi tiết

Simple Future – Tương Lai Đơn

  Will/Shall To be going to Khẳng định S + shall/will + V + O S + to be + going to + V + O Phủ định S + shall/will + Not + V + O S + to be + not + going…
Xem chi tiết

Past Perfect Continous – Quá Khứ Hoàn Thành Tiếp Diễn

Khẳng định Phủ định Nghi vấn Câu hỏi Wh_Q S+ had + been+ V-ing + O S+ had + not+ been+ V-ing + O Had + S + been + V-ing + O? Wh_Q + S + been + V-ing + O? Dấu hiệu nhận…
Xem chi tiết

Past Continous – Quá Khứ Tiếp Diễn

Khẳng định Phủ định Nghi vấn Câu hỏi Wh_Q S + was/were + V-ing + O S + was/were + not + V-ing + O Was/ Were + S + V-ing + O? Wh_Q + was/were + S +V-ing? Dấu hiệu nhận biết Thời điểm…
Xem chi tiết

Past Perfect – Quá Khứ Hoàn Thành

Khẳng định Phủ định Nghi vấn Câu hỏi Wh_Q S + had + V3 + O S + had + not + V3 + O Had + S + V3 + O? Wh_Q + had + S + V3? Dấu hiệu nhận biết By/until +…
Xem chi tiết

Guru Language Centre – Guru Language Centre